Terms and conditions

Velkommen til Bruce!

Bruce er et digitalt medlemskab, der giver dig adgang til den varieret og fleksibel træning med et enkelt medlemskab - frihed til at træne, hvor du vil.

IM WITH BRUCE AB, (org. nr. 559037-5597), og dets datterselskaber Bruce Norway AS (org. nr. 924467495) og Bruce Denmark ApS (CVR nr. 41888695) fremover benævnt (Bruce), driver www.bruce.app (hjemmesiden) og relaterede apps til iOS og Android (appen).

Når du registrerer dig som Bruger på Hjemmesiden eller i Appen, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser (Vilkårene). Læs Vilkårene igennem, da de regulerer forholdet mellem Bruger og Bruce.

Et Medlem henviser til en betalende Bruger i appen. En Bruger henviser til Medlemmer såvel som brugere af Webstedet og Appen, der endnu ikke har betalt for et medlemskab. Hver Bruger har en konto, der bruges til at logge ind på Appen og på Hjemmesiden.

Om Bruce

Bruce tilbyder en tjeneste (Tjenesten), hvor Medlemmer via Appen kan booke gruppe træningstimer og tjekke ind til solotræning i fitnesscentre, studier og træningsfaciliteter, som Bruce samarbejder med (Bruce-partnere).

Når Medlemmet besøger Bruce-partnere, skal Medlemmet tjekke ind til klasser eller solotræning ved hjælp af appen og partnerens QR-kode. Når koden er blevet scannet, vises Medlemmets adgangsbillet i Appen, som derefter skal præsenteres for personalet.

Bruce-medlemskabet er personligt, og Medlemmet har ikke ret til at overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til vilkårene til en tredjepart. Medlemmet har heller ikke lov til at lade en tredjepart komme ind i en Bruce-partners faciliteter. Straffen for at gøre dette beløber sig til en omkostning på 1000 kr. I gentagne tilfælde vil Medlemmet blive udelukket fra Tjenesten.

Samtykkeerklæring

Bruce vil sende Brugeren direkte markedsføring relateret til vores produkter og tjenester. Den direkte markedsføring fra Bruce er delvist baseret på profilering. Dette betyder, at Bruce vil forudsige Medlemmernes personlige præferencer baseret på, hvor ofte Medlemmet træner, hvilken type træning der trænes og hvilke Bruce-partnere, Medlemmet besøger. Baseret på disse forudsigelser vil Bruce skræddersy direkte markedsføring til Medlemmet. For mere information om, hvordan vi behandler brugernes personlige data, besøg venligst: Fortrolighedspolitik.

Medlemmet kan frit vælge, om det vil give samtykke til eller afvise profileringen med det formål at give Medlemmet direkte markedsføring. Bemærk, at Medlemmet til enhver tid kan trække sit samtykke tilbage, men at tilbagetrækningen ikke vil påvirke lovligheden af Bruces behandling, der blev udført inden en sådan tilbagetrækning.

Medlemskabsgebyr og betalinger

Det er gratis at downloade appen. For at booke en klasse eller træne hos Bruce-partnere skal Brugeren først blive Medlem. Betalinger foretages med kort eller ved direkte debitering og leveres af Stripe og Trustly.

Medlemskabet skal købes i det land, hvor Medlemmet bruger medlemskabet mest. Medlemmet kan bruge sit Bruce-medlemskab i andre byer, herunder byer i andre lande, hvor Bruce leverer tjenesten. Disse træninger inkluderer besøg i centre inden for Medlemmets eget medlemsniveau.

Bruce tilbyder forskellige medlemsniveauer i forskellige lande. I Sverige; Base, Black og Epic. I Norge; Base og Black. I Danmark; Black.

Et flexmedlemskab (løbende medlemskab) er pr. måned og fortsætter, indtil Medlemmet vælger at opsige det. Det månedlige beløb trækkes på den sidste dag i den aktuelle betalingsperiode.

For et commit-medlemskab (tidsbegrænset medlemskab) trækkes de månedlige omkostninger på samme måde, men kan først opsiges efter det antal måneder, som Medlemmet har tilmeldt sig. Hvis Medlemmet har et commit-medlemskab, skal Medlemmet sikre, at en betalingsmetode fungerer i hele perioden. Hvis en betaling mislykkes, og medlemskabet er et commit-medlemskab, vil der blive sendt en faktura til Medlemmet. Hvis betalingen ikke foretages, kan sagen blive sendt til inkasso.

Med Bruce Credits kan Medlemmet booke sessioner og træne med Bruce-partnere. Kreditter er gyldige i et år fra den dato, Medlemmet købte dem. Prisen pr. træning matcher partnerens egen prissætning. Der er nogle studier, der i øjeblikket ikke accepterer Bruce-kreditter som betaling. En liste over disse partnere kan findes i Bruce FAQ.

Adgang

Hver Bruce-partner vælger de klasser, de ønsker at gøre tilgængelige for Bruce. Klasserne er ikke konstante og kan variere over tid og uden varsel. Bruce kan ikke garantere adgang til et bestemt studie eller bestemte klasser. Medlemmet har ikke ret til at annullere medlemskabet for tidligt, fordi udvalget af klasser er ændret, eller et studie er forsvundet.

Identifikation

For at kunne bruge Tjenesten skal Medlemmet indtaste sit fulde navn og et profilbillede, der tydeligt viser Medlemmets ansigt forfra. Kontoen er personlig og må ikke deles. Hvis Medlemmet ikke har et fuldt navn og profilbillede, kan medlemskabet blive blokeret uden varsel. Der foretages ingen refusion i disse tilfælde.

For at kunne tjekke ind hos Bruce-partnere kan Appen bede om Medlemmets placering. Oplysningerne bruges til at afgøre, om Medlemmet er på det rigtige sted, og kan logges til fejlfindingsformål.

For at opretholde det højeste sikkerhedsniveau vil Bruce verificere alle Medlemmer med et digitalt ID. Alle Medlemmer i Sverige skal verificeres med en digital signatur inden 15. september 2023 for at fortsætte med at bruge servicen, Bruce leverer. Alle Medlemmer i Norge skal verificeres med en digital signatur inden 31. oktober 2023 for at fortsætte med at bruge servicen, Bruce leverer. Når verificeringen med et digitalt ID er udført, behøver kontoen ikke at blive verificeret igen. Medlemmets personnummer, navn og adresse gemmes på Bruce-serverne i henhold til GDPR. For mere information om, hvordan vi behandler personlige data, se venligst: Privatlivspolitik.

Sæt medlemskab på pause

Medlemmet kan sætte medlemskabet på pause, når Medlemmet ønsker det. Hvert kalenderår har Medlemmet to (2) pauseperioder og i alt 60 pausedage. Pausedagene kan fordeles som Medlemmet ønsker mellem de to pauseperioder. Fradrag for pausedage, som Medlemmet har betalt for, foretages på den næste månedlige betaling. Medlemskabet starter automatisk, når pauseperioden slutter. Ubrugte pause dage kan ikke gemmes til næste kalenderår.

Medlemmet får ikke nye pause dage, hvis Medlemmet opsiger medlemskabet og starter det igen inden for det samme kalenderår. Alle holdbookinger, der falder sammen med pauseperioden, bliver automatisk annulleret (gælder ikke betalte hold).

Under særlige omstændigheder, såsom skade eller sygdom, er det tilladt at holde pause i op til 365 dage ved fremvisning af en lægeerklæring. I forbindelse med graviditet er en pause på op til seks (6) måneder tilladt, længere pauser kræver en lægeerklæring.

Pausering af medlemskabet skal altid ske på forhånd.

Opsigelse af medlemskab

Hvis Medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab, gælder 1 måned opsigelsesvarsel for alle medlemskaber. Opsigelsesvarslet kan ikke afkortes ved en pause. Det betyder, at Medlemmet vil blive opkrævet for den næste betalingsperiode efter deres nuværende betalingsperiode på tidspunktet for opsigelsen. Eksempel: Hvis Medlemmets betalingsdato er den 15. i hver måned, og medlemskabet opsiges senest den 14. april, vil sidste betalingsperiode være den 15. april - 14. maj. Hvis Medlemmet opsiger medlemskab den 15. april, vil den sidste betalingsperiode være 15. maj - 14. juni.

For et forpligtende medlemskab kan Tjenesten ikke annulleres i løbet af perioden.

Fortrydelsesret

I henhold til svensk, norsk og dansk lov har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret (ångerrätt) ved fjernkøb af varer og tjenester. For at udøve fortrydelsesretten må Medlemmet ikke have brugt medlemskabet til at træne. Fortrydelsesretten er gyldig fra købsdatoen. Hvis Medlemmet fortryder købet, skal Medlemmet kontakte Bruce ved at sende en e-mail til [email protected] inden for det angivne tidspunkt.

Hvis Medlemmet har købt medlemskabet via en tredjepart, gælder der særlige betingelser. Derefter skal Medlemmet kontakte tredjeparten.

Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af enkelte hold på et bestemt tidspunkt.

Inviter venner til en gratis træning

Et Medlem kan distribuere invitationer til en gratis træning på eget medlemsniveau. Hver kode er unik og kan kun bruges 1 gang af den person, der endnu ikke er Medlem. En kode giver Medlemmets ven en gratis træning inden for Medlemmets medlemsniveau. Træningen kan være en holdtime med en instruktør eller selvtræning i f.eks. et fitnesscenter. Den gratis træning kan bruges senest 30 dage efter, at koden er blevet registreret. Alle, der endnu ikke er Medlem, kan inviteres til en gratis træning en gang hver 3. måned.

Hvis den ven, som Medlemmet inviterer, får et Bruce-medlemskab, vil Medlemmets invitationer blive fyldt op til 3 nye.

Bruce Zero

Fra 28. juni 2023 vil Bruce ikke længere tilbyde Bruce Zero. Medlemmer, der har nogen form for Bruce Zero-rabat, vil beholde denne, så længe Medlemmet og det inviterede Medlem har et aktivt medlemskab hos Bruce.

Begrænsninger

For at se de specifikke begrænsninger, bedes Medlemmet gennemgå de forskellige studier og/eller forskellige medlemskaber i Bruce-appen.

Der er en generel grænse på 8 gange om måneden, hvor Medlemmet kan besøge et specifikt studie. For nogle studier gælder der undtagelser med enten 1, 4 eller 6 besøg om måneden afhængigt af studiet.

Når Medlemmet har nået sin besøgsgrænse for et studie i en given måned, kan Medlemmet vælge at købe yderligere besøg. Der er ingen begrænsning på antallet af besøg, som Medlemmet kan købe, undtagen for et mindretal af studier, hvor det ikke er muligt at købe ekstra besøg, når Medlemmet har nået den månedlige besøgsgrænse.
Besøgsgrænsen pr. studie inkluderer både solotræning og holdbookinger. Besøgsgrænsen nulstilles for alle studier den 1. i hver kalendermåned.

Medlemmet kan have et maksimalt antal samtidige bookinger på samme tid afhængigt af medlemskabstype.

Antallet af samtidige bookinger være: I Sverige: Base har 3, Black har 4 og Epic har 5 I Norge; Base har 3 og Black har 5 I Danmark; Black har 5

Brugeren kan kun være logget ind på én enhed ad gangen. Brugeren kan logge ind 5 gange i løbet af en periode på 365 dage. Alle yderligere login forsøg vil blive blokeret.

Aflysning af undervisning

Aflysninger kan generelt foretages op til 3, 6 eller 12 timer før en klasse starter uden handling, ellers vil det tælle som en sen aflysning. Undtagelser er angivet i holdbeskrivelsen. Hvis Medlemmet foretager en sen aflysning, får Medlemmet 1 strike. Sene aflysninger kan foretages op til 10 minutter før holdstart.

Check-ins kan generelt foretages op til 5 minutter før holdstart, før de tæller som et sent check-in. Undtagelser er angivet i klassebeskrivelsen. Der gives 1 strike for 3 for sene check-ins inden for 30 dage. For at et check-in er gyldigt, skal Medlemmet deltage på holdet. Et check-in uden deltagelse tæller som et no-show.

Hvis Medlemmet ikke deltager på et booket hold, vil Medlemmet straks få 3 strikes.

Hvis Medlemmet får 3 strikes, vil Medlemmet blive blokeret fra at booke nye hold i 14 dage. Mens Medlemmet er blokeret, kan det stadig deltage på allerede bookede hold og egen træne i fitnesscentre og anden solotræning. Medlemmet kan vælge at vente på, at blokeringen udløber, eller få den ophævet med det samme mod et gebyr. Medlemmet slipper automatisk af med 1 strike hver 30. dag, beregnet fra den første strike.

Hvis der foretages sen check-in, sen aflysning eller udeblivelse, når der er blokeret, vil blokeringen blive forlænget med:

  • 1 dag for sen check-in
  • 3 dage for sen afbestilling
  • 7 dage for udeblivelse

Antallet af dage, Medlemmet er blokeret, påvirker prisen for at ophæve blokeringen. Når blokeringen er blevet forlænget med 7 dage, stiger prisen med det tilsvarende beløb, det koster at ophæve blokeringen.

Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause, når det er blokeret. Hvis en blokeringsperiode strækker sig over en allerede planlagt pause, vil de resterende dage af blokeringen fortsætte efter pausen.

Studios kan have deres egne afbestillingsregler, ud over Bruces egne regler. Det betyder, at Medlemmet kan blive blokeret fra at booke klasser i et bestemt antal dage i deres eget system. Studier, som dette gælder for, har disse oplysninger angivet i deres studiebeskrivelse.

Når Medlemmet bruger Bruce Credits, gælder følgende i stedet for stregerne ovenfor:

Sene aflysninger: Hvis Medlemmet foretager en sen aflysning, fratrækkes 5 kreditter, mens resten af de kreditter, der er betalt for klassen, refunderes.

Udeblivelse fra undervisningen: Hvis Medlemmet går glip af en time, refunderes ingen credits.

Drift og klager

Tjenesten leveres normalt døgnet rundt, hver dag i ugen. Bruce garanterer dog ikke, at Tjenesten er fri for fejl eller afbrydelser. I tilfælde af fejl i Tjenesten skal Bruce altid have mulighed for at rette fejlen. Bruce har lov til at lukke Tjenesten for vedligeholdelse i et rimeligt tidsrum.

En Bruger, der ønsker at kræve fejl i Tjenesten, skal underrette Bruce inden for en rimelig tid ved at e-maile [email protected].

Politik

Et Medlem skal følge de regler og forskrifter, der gælder for hver Bruce-partner.

Når Medlemmet bruger Tjenesten, er det ikke tilladt at bruge nogen form for stoffer eller præstationsfremmende midler, med undtagelse af medicin ordineret af læger. Dopingkontrol kan forekomme på nogle Bruce-partner faciliteter.

Bruce forbeholder sig ret til, med øjeblikkelig virkning og uden forklaring, at forbyde et Medlem fra Tjenesten eller fra en bestemt Bruce-partner. Hver Bruce-partner har også ret til at nægte individuelle Medlemmer adgang til klasser og solotræning.

Kun en konto pr. Person er tilladt, og Bruce ejer til enhver tid retten til at slette duplikat konti. Der foretages ingen refusion i tilfælde, hvor en konto er suspenderet eller slettet.

Force Majeure

Bruce holdes ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af forpligtelserne i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis en sådan præstation forsinkes eller hindres af forekomsten af en uforudsigelig handling eller begivenhed, der er uden for Bruce's kontrol (Force Majeure-begivenheder).

Handlinger eller begivenheder, der udgør Force Majeure-begivenheder, inkluderer, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, myndighedsindgreb, direktiver eller politikker.

I tilfælde af force majeure skal Bruce tage rimelige skridt til at afbøde virkningerne af Force Majeure-begivenheden.

Behandling af personoplysninger

Bruce følger de regler, som den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har oprettet for at beskytte bruger integritet. Gennemgå Bruce's fortrolighedspolitik for mere information. For at rette, få adgang til eller slette personlige oplysninger kan en Bruger kontakte kundesupport på [email protected].

Kontaktoplysninger

Bruce kundesupport er tilgængelig på [email protected] eller via supportchatten i appen.

Ændringer

Bruce kan revidere disse vilkår fra tid til anden, med eller uden varsel til brugeren. Enhver sådan revision vil være effektiv med det samme. Brugerens fortsatte brug af Tjenesten efter en sådan revision udgør accept af de ændrede vilkår.

Sidst opdateret 2023-09-19

Cookies og databeskyttelse

Vi bruger cookies for at analysere og tilpasse din søgning. Vi deler også data med vores markedsføringspartnere. Læs mere.